Search
Close this search box.

ภาพรวม

BBA สาขาการจัดการเปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองทางวิชาการที่หลากหลายซึ่งอาจใช้ในภาคธุรกิจใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศ คุณจะเข้าใจและใช้แนวทางแบบสหวิทยาการในการตัดสินใจ องค์กร และกลยุทธ์ที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก

ทำไมต้องศึกษาคณะนี้

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ
 • การฝึกอบรมการจัดการ
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • หลักการตลาด
 • หลักการจัดการ
 • หลักการเงิน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการ
 • การคิดและตัดสินใจ
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้ประกอบการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนบทความวิชาการ
 • การจัดการชีวิตและการทำงาน
 • บัญชีการเงิน
 • การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
 • ความเป็นผู้นำ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
 • สารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยี
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • พฤติกรรมองค์การ
 • การจัดการการค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน
 • การจัดการข้ามวัฒนธรรม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
 • การจัดการแฟรนไชส์
 • การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์
 • กฎหมายธุรกิจ
 • จริยธรรมของผู้ประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
 • โครงการบริหารจัดการ 1
 • โครงการบริหารจัดการ 2
 • ฝึกงาน

ทุนการศึกษาและสินเชื่อ

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการชำระค่าเล่าเรียนที่ยากลำบากของคุณ แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว เราช่วยคุณจัดการเงินกู้ยืมและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ เรายังเสนอหนึ่งในแผนการชำระเงินที่ดีที่สุดสำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักเรียนต่างชาติ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้บริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวในประเทศไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา MRU เข้าใจดีว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและพร้อมช่วยเหลือคุณในการปรับตัว

การบริโภคและการประยุกต์ใช้

เราให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย เราให้คำแนะนำผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับพวกเขา

ค้นหาโปรแกรมของคุณ

เราใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราเพื่อค้นหาโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนสามารถสื่อสารกับเราทางอีเมลหรือแชทสดกับเรา และเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ค้นพบหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเติม