Search
Close this search box.

ภาพรวม

กศ.ม. ในหลักสูตรวิจิตรศิลป์ผสมผสานการศึกษาศิลปกรรมกับการฝึกอบรมการสอนขั้นสูงสำหรับนักการศึกษาในสาขานี้ หลักสูตรที่ครอบคลุมประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในระดับอุดมศึกษา

ทำไมต้องศึกษาคณะนี้

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากผู้สมัครไม่มีวุฒิการศึกษาจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

2 ถึง 4 ปี

 • นักการศึกษาศิลปะ
 • อาจารย์วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
 • วิทยากรพิพิธภัณฑ์
 • นักพัฒนาหลักสูตร
 • นักศิลปะบำบัด
 • ศิลปินอิสระหรือนักออกแบบ
 • การบริหารการศึกษาและหลักสูตร
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • ทฤษฎีการบริหารการศึกษาและหลักสูตร
 • นวัตกรรม
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • ยุทธศาสตร์และการวางแผนทางการศึกษา
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • สุนทรียภาพวิจิตรศิลป์ (วิชาเลือก 1)
 • สัมมนาการศึกษาศิลปกรรมร่วมสมัย (วิชาเลือก2)
 • ความเป็นผู้นำในการบริหาร
 • การออกแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือออนไลน์
 • กระบวนทัศน์เทคนิคการสอนศิลปกรรม (วิชาเลือก 3)
 • ศิลปกรรมเพื่อชุมชน (วิชาเลือก 4)
 • การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (วิชาเลือก5)
 • โครงการต้นแบบ

ทุนการศึกษาและสินเชื่อ

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการชำระค่าเล่าเรียนที่ยากลำบากของคุณ แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว เราช่วยคุณจัดการเงินกู้ยืมและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ เรายังเสนอหนึ่งในแผนการชำระเงินที่ดีที่สุดสำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักเรียนต่างชาติ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้บริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวในประเทศไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา MRU เข้าใจดีว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและพร้อมช่วยเหลือคุณในการปรับตัว

การบริโภคและการประยุกต์ใช้

เราให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย เราให้คำแนะนำผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับพวกเขา

ค้นหาโปรแกรมของคุณ

เราใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราเพื่อค้นหาโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนสามารถสื่อสารกับเราทางอีเมลหรือแชทสดกับเรา และเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ค้นพบหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มเติม