Search
Close this search box.

มหาวิทยาลัยให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กน้อยได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารหลัก ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หากคุณมีปัญหาสุขภาพร้ายแรง เราจะส่งต่อคุณไปยังโรงพยาบาล หากนักศึกษารู้สึกไม่สบายในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เรามีสถานพยาบาลประจำหอพักให้บริการตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์